Rullaluistelun

Helsingin parhaat rullaluistelureitit

Rullaluistelu on harrastuksena Suomessa moniin muihin Euroopan maihin nähden marginaalista. Usein kaupungin infrastruktuurissa ja liikennesuunnittelussa ei ole otettu rullaluistelijoita huomioon, vaan tiet on tehty yksiselitteisesti joko jalankulkijoille, tai pyöräilijöille. Tässä artikkelissa käsittelemme rullaluistelun mahdollisuuksia Helsingissä. Helsingin alueet ovat keskenään hieman erityylisiä, riippuen siitä ollaanko läntisessä, pohjoisessa, itäisessä, vaiko eteläisessä Helsingissä. Etelä-Helsinki, eli nk. kantakaupungin alue soveltuu alueena ainoastaan “hengailuun” rullaluistimien kanssa, eli kuntopuolen luistelu on mukulakivien ja poukkoilevien ihmisten takia lähes mahdotonta.

Jos puhutaan Helsingistä alueena, ei kantakaupungin ja Espoon väliin jää läntistä Helsinkiä kovinkaan paljon. Tältä alueelta löytyy kuitenkin muutamia hyviä rullaluistelureittejä, mikäli on valmis luistelemaan samaa reittiä takaisinkin päin. Onneksi Helsinki on alueena laaja, joten Pohjois-Helsingistä, kuten myös Itä-Helsingistä löytyykin sitten enemmän sopivaa maastoa ihan kunnon vauhdin kanssa rullaluistelemiseen. Seuraavaksi kerromme hieman yksityiskohtaisemmin mielestämme hyvistä reiteistä, joilla ei ole liikaa liikennettä, risteyksiä hidastamassa tai pysäyttämässä vauhtia, eikä hämmentäviä tai monimutkaisia tieratkaisuja.

Länsi-Helsinki

Länsi-Helsingin rullaluistelumahdollisuudet ovat jo alueen koon puolesta erittäin rajalliset, kuitenkin pari mahdollista reittiä löytyy. Näistä yksi on Ruoholahti-Keilaniemi eli matka länsiväylän vierellä. Tämä reitti kulkee siis yksinkertaisesti länsiväylän vartta pitkin Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Helsingin rajalle Keilaniemeen, josta voi sitten joko jatkaa pidemmälle Espooseen, tai kääntyä takaisin ja luistella samaa reittiä Ruoholahteen. Kevyen liikenteen väylä rullaluistelulle hyvä. Toinen vaihtoehto on lähteä Lehtisaaren ja Kuusisaaren läpi Ruskeasuolle, mutta tällä välillä eivät kevyeen liikenteen väylät ole otollisia.

Ruskeasuolta keskustaan rullaluistelua ei suositella, sillä liikennemäärät ovat suuria, risteyksiä on paljon, tiet ovat kapeita tai huonossa kunnossa, sekä jalankulkijoita on yleensä erittäin runsaasti. Vaaratilanteen riski on siis hyvin suuri. Sen sijaan Ruskeasuolta Pitäjänmäen kautta Konalaan, on rullaluistelun kannalta oikein mukava reitti. Matkan varrella ei ole hiekkatietä, eikä suurilla jalankulkijamäärillä varustettuja kevyen liikenteen väyliä. Tosin, matkan varrella on kouluja, joten keskellä päivää koulujen päättymisaikaan rullaluistelu ei ole suositeltavaa.

Itä-Helsinki

Helsingin parhaimpia reittejä rullaluistelulle edustaa reitti Vuosaaresta Meri-Rastilan kautta Källvikintietä pitkin kohti Itäkeskusta, ehdottomasti Itäkeskuksen eteläpuolelta itäväylän vartta pitkin kohti Roihuvuorta, Strömsin kartanonpuiston läpi aina Tammisaloon asti. Tämä on nopeudeltaan paras reitti, kauniilla maisemilla varustettuna. Jalankulkijoita ei yleensä ole tiellä, eikä risteyksiä turhan paljon hidastamassa vauhtia. Itse Itäkeskusta kannattaa välttää, siellä on usein tietyötä, eikä tiet ole välttämättä asfaltoituja, vaan kivetettyjä. Muutenkin kaikkien suurien kauppojen läheisyyttä kannattaa välttää reittiä suunnitellessa.

Laajasalon alue on rullaluistelulle toimiva, mutta korkeuseroja on paljon, joten siellä luistelu on raskasta. Lisäksi pääväylältä poistuessa tiet ovat usein kapeita ja risteyksiä sinkoilee sinne tänne tehden matkanteosta hidasta. Laajasalosta Herttoniemeen -väli on mukava, joskin aika lyhyt rullaluistella. Jos lähtee Herttoniemestä kohti Helsingin keskustaa, ei matkaa kerkeä kertyä kovinkaan paljoa Kulosaarta pidemmälle, kun tiet alkavat olla jo mukulakivipäällysteisiä monilta osin, eikä rantatietäkään ole lainkaan päällystetty. Tämä reitti on kuitenkin kaunis maisemiltaan.

Itä- ja Pohjois-Helsinki

Viikistä Malmille vievän pääväylän vartta pitkin Latokartanoon luistellessa ovat maisemat erittäin viehättäviä, ja luistelemaan pääsee ilman risteävää liikennettä. Matkan varrella on vain muutama risteys. Tätä reittiä suositellaan ehdottomasti myös kovempaa vauhtia haluaville. Kevyen liikenteen väylät ovat tosin keskeltä kivetettyjä jakaen kävely- ja pyörätien, joten risteyksissä joutuu hieman hidastamaan. Tätä reittiä pitkin voi kuitenkin jatkaa aina Myllypuroon saakka reitin ollessa koko matkalta erittäin mukava ja tähän suuntaan luistellessa alamäkivoittoista.

Välillä Pasila-Pakila reitit voivat herkästi olla hieman haastavia ja varsinkin Pasilassa monimutkaisia, täynnä tietöitä ja ihmisiä, joten itse Pasilassa rullaluistelua ei voi suositella. Kuitenkin Pasilasta lähtevä reitti, joka vie Hakamäentietä pitkin Huopalahteen, sieltä Viikintietä pitkin kohti kehä 1:stä, ja tämän varrella Paloheinän läpi Pakilan alueelle, jopa pidemmälle aina Itäkeskukseen asti, on erittäin hyvin rullaluisteltavissa. Kehä 1 varrellakaan ei juuri keskeytyksiä tule, joskin korkeuserot ovat välillä suuria aiheuttaen sydämentykytyksiä ja maitohappojen poltetta jaloissa.

Yleisesti rullaluistelusta

Rullaluistelun asemaa tulisi ehdottomasti Suomessa työstää. Liikennelainsäädännön mukaan rullaluistelijat ovat jalankulkijoita, jolloin usein liikennettä suunnitellessa rullaluistelijat jäävät täysin vaille huomiota. Tästä johtuen rullaluistelu on usein erittäin vaikeaa, ja tiet päällystetään tavalla, joka ei ole rullaluistelijalle sopiva. Erittäin karheat ja möykkyiset asfaltitkaan eivät ole mikään poikkeuksellinen näky. Teiden kunnostuksessa ja valmistuksessa rullaluistelijat huomioon ottamalla, olisi harrastajamäärä varmasti huomattavasti suurempi, sillä teiden kunto vaikuttaa oleellisesti harrastuksen mukavuuteen. Lisäksi monia kauniita rantateitä ei ole lainkaan päällystetty.

Yhteenveto

Helsinki on alueena laaja. Rullaluisteluun löytyy paljon erilaisia mahdollisuuksia, mutta kuitenkin liian moni alue on rullaluistelijan kannalta lähestulkoon mahdoton. Ehdottomasti parhaat reitit rullaluistelijalle Helsingissä ovat Viikistä Latokartanoon/Myllypuroon asti Malmille vievää pääväylän vartta pitkin. Vuosaaresta Meri-Rastilan kautta itäväylän vartta pitkin kohti Roihuvuorta, Strömsin kartanonpuiston läpi. Ruoholahdesta kohti Espoota länsiväylän vartta pitkin. Huopalahdesta Viikintien vartta pitkin kehä 1:lle, jota jatkaen kohti Itäkeskusta Paloheinän läpi. Nämä reitit kannattaa pitää mielessä, kun suuntaat rullaluistelemaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top