Rullaluistelun

Näin valitset oikeanlaiset rullaluistelusuojat

Rullaluistelussa, kuten missä tahansa harrastuksessa, on tärkeää suojata itsensä mahdollisilta tälleiltä. Vaaratilanteita syntyy yleisimmin muun liikenteen kanssa tai rullaluistelijan menettäessä tasapainonsa. Erityisesti kaupunkialueella liikuttaessa auton alle jääminen on riski, jolla voi olla kaikista vakavimmat seuraukset. Kohtalokkaat seuraukset voi kuitenkin helposti välttää käyttämällä aina vähintään kypärää. Sen lisäksi luistelijan on mahdollista suojata myös polvet, kyynärpäät sekä kämmenet. Varsinkin aloittelijan on suositeltavaa suojata kaikki edellä mainitut ruumiinosat, mutta taitojen kehittyessäkään suojauksia ei kannata unohtaa.

Erilaisia suojia on markkinoilla lukemattomia, ja niiden hinnat vaihtelevat laidasta laitaan. Kun rullaluisteluharrastusta on aloittamassa, on budjetissa hyvä ottaa huomioon itse luistimien lisäksi myös suojien osuus. Monia suojia voi käyttää rullaluistelun lisäksi myös muissa lajeissa, kuten rullalautailussa tai pyöräilyssä, joten samalla hinnalla voi kattaa useammankin harrastuksen. Käymme seuraavaksi läpi erilaiset rullaluistelijan suojat, niiden erilaiset variaatiot, sekä niiden hyödyntäminen mahdollisissa vaaratilanteissa. Aloitamme tärkeimmästä, eli kypärästä, jonka jälkeen käsittelemme polvisuojat, kyynärsuojat, kämmensuojat sekä mahdolliset lisäsuojat.

Kypärä

Suomen laki ei velvoita käyttämään kypärää rullaluistellessa, mutta sen käyttäminen on erittäin suositeltavaa. Kypärän saa tarvittaessa hyvinkin edullisesti, ja sen käyttäminen on pelastanut lukuisia ihmisiä törmäyksissä autojen kanssa. Rullaluistellessa voi käyttää vaikkapa pyöräilykypärää. Se on kuitenkin malliltaan hieman erilainen kuin rullaluistelua varten suunniteltu kypärä, joka suojaa takaraivoa enemmän. Rullaluistellessa on, pyöräilyyn verrattuna, tyypillisempää kaatua suoraan taaksepäin tasapainon pettäessä ja jalkojen lähtiessä alta. Jos siis budjetti antaa periksi, niin on suositeltavampaa käyttää varsinaista rullaluistelukypärää.

Oikean rullaluistelukypärän saa muutamalla kympillä. Ulkonäöltään rullaluistelukypärä on pottamaisempi verrattuna pyöräilykypärään. Kypärä kuitenkin kiinnitetään samalla tavalla kuin pyöräilykypärä, eli leuan alta menevällä hihnalla, jossa on säätömahdollisuus. Rullaluistelijan tyypillisin onnettomuus syntyy vauhdin kasvaessa alamäessä liian suureksi, joka johtaa hallinnan menettämiseen tai pahimmassa tapauksessa ajautumiseen autotielle. Jälkimmäisessä tilanteessa autoilijat eivät välttämättä ehdi jarruttaa ennen törmäystä, kun jalankulkijaan rinnastettavissa oleva rullaluistelija yllättäen syöksyy ajoväylälle. Näin syntyneistä aivovammoista suurin osa voitaisiin välttää kypärää käyttämällä.

Polvisuojat

Mainittakoon ensin, että tämä kypärän jälkeen tärkein suojavaruste rullaluistelussa jakaa mielipiteitä. Polvisuojien tärkeys ylitse muiden suojien on perusteltavissa siten, että suurimmassa osassa kaatumistilanteita voi luistimien ja jalkojen varasta tiputtautua polvien ja tasapintaisten polvisuojien varaan, ja täten liukua eteenpäin, kunnes vauhti on pysähtynyt. Tämä tapa kaatua ei kuitenkaan ole vaistonvarainen, sillä ilman suojuksia polvet eivät iskua kestäisi. Polvisuojia käytettäessä onkin tärkeää opetella ottamaan kaatuminen vastaan oikein, eli hyödyntää suojia.

Rullaluisteluun tarkoitettuja polvisuojia on saatavilla siis ns. kuppimaisia, sekä tasapintaisia. Jotta edellä kuvailtu, oikeaoppinen kaatuminen, polvisuojia hyödyntäen olisi mahdollista, on tärkeää käyttää tasapintaisia suojia. Kuperat, kuppimaiset suojat suojaavat polvea iskulta, mutta eivät mahdollista kaatumisen jälkeistä liukumista polvien varassa. Kypärän ja polvisuojien käyttämisellä voikin harrastaa hyvin turvallista rullaluistelua, mikäli luistelijalla on tekniikka sen verran hallussa, että osaa kaatua oikein polvien varaan, eikä esimerkiksi ottamalla iskua vastaan kämmenillä tai kyynärpäillä.

Kyynärsuojat

Kyynärsuojien käyttöä suositellaan erityisesti aloitteleville rullaluistelijoille polvisuojien tueksi, sillä monissa kaatumistilanteissa luonnollinen reaktio saattaa olla laittaa kyynärpäät eteen, ja ottaa niillä törmäys vastaan. Tällaisessa tilanteessa kyynärsuojat saattavat pelastaa kyynärpäät mahdollisilta murtumilta ja ruhjeilta. Törmäyksissä ja kaatumisissa, joissa vauhti on kova, voi olla mahdotonta kaatua polvien varaan, jos vartalo lähtee pyörimään hallitsemattomasti. Tällaisessa tilanteessa kokenutkin rullaluistelija hyötyy kyynärsuojien antamasta suojasta. Lisäksi tilanteissa, joissa rullaluistelija kaatuu taaksepäin, voi kyynärpäillä ottaa vastaan iskun, joka saattaisi muuten kohdistua päähän.

Toisin kuin polvisuojia, kyynärsuojia ei ole erikseen tasa- ja kuppipintaisia, vaan ne ovat pääasiassa aina kuperan mallisia. Tämä johtuu siitä, että pelkkien kyynärpäiden varassa liukuminen kaatumistilanteessa ei ole samalla tavalla mahdollista kuin polvien varassa. Kyynärsuojat saa hankittua suhteellisen edulliseen hintaan, jos ostaa ne samassa paketissa polvisuojien kanssa. Tästä syystä erityisesti aloittelevalle rullaluistelijalle niiden hankinnan ei pitäisi jäädä budjetista kiinni. Kun rullaluistelijan taidot kehittyvät, kannattaa harkita tarkkaan omaa kaatumiskykyään ennen kyynärsuojien poisjättämistä.

Kämmensuojat

Rullaluistelijan tyypillisimmät vammat, ruhjeet ja murtumat, kohdistuvat ranteisiin. Kuten edellä jo mainittiin, ihmiselle luonnollinen reaktio kaatumistilanteessa on työntää kädet suoraksi eteen tai taakse, kaatumissuunnasta riippuen. Tästä syystä aloittelijalle myös kämmensuojat ovat oleellisen tärkeät ennen oikean kaatumistekniikan oppimista. Kämmensuojat tukevat myös ranteita, ja saattavat suojata niitä murtumilta. Kovassa törmäyksessä ranteet voivat murtua suojienkin kanssa. Tästä syystä on tärkeää opetella kaatumaan oikein esimerkiksi polvien ja polvisuojien varaan, eikä käsien varaan työntämällä käsiä eteenpäin.

Muut suojat

Varsinkin pimeämpinä kuukausina, hämärällä rullaluistellessa, on erityisen tärkeää käyttää vähintään heijastinta, edellä mainittujen suojavarusteiden lisäksi. Ilman heijastinta pyöräilijät, kävelijät ja myös rullaluistelijat ovat kaikki autoilijalle todella vaikeasti havaittavissa. Heijastimen lisäksi valaisimen, esimerkiksi päähän kiinnitettävän lampun käyttäminen helpottaa huomattavasti rullaluistelijan omaa havainnointia ja täten mahdollistaa aikaisemman reagoinnin ja tarvittavan jarrutuksen. Uusia turvallisuutta edistäviä suojavarusteita on jatkuvasti kehitteillä lisää. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Ruotsissa kehitetty Airbag, joka asetetaan kaulan ympärille ja aukeaa törmäyksen tapahtuessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top